3 สิ่งในการล้างพิษ

สิ่งที่ 1 การสกัดสารพิษ ขั้นตอนแรกสุดในการล้างสารพิษคือการลดปริมาณสารพิษจากภายนอกที่จะเข้าสู่ร่างกาย เพราะแม้ว่าจะล้างพิษออกจากร่างกายแล้ว แต่ถ้ายังคงรับพิษเข้าอย่างต่อเนื่อง การล้างพิษนั้นดูจะไร้ความหมาย สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายมักผ่านทางอาหารที่รับประทานเข้าไปเป็นหลัก ส่วนสารพิษในวัสดุก่อสร้างและสารปิโตรเคมีอย่างเครื่องสำอางและพลาสติกจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางการหายใจหรือผิวหนัง สิ่งสำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากอาหารคงแก้ไขได้ยาก ถ้าไม่ย้ายที่อยู่อาศัยไปใกล้ชิดธรรมชาติ วิธีปิดกั้นการไหลเข้าของสารพิษผ่านอาหารจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายที่สุด ระหว่างที่ดูแลสุขภาพและลดน้ำหนัก การลดปริมาณการรับประทานอาหารเพื่อลดการดูดซึมอาหารเป็นวิธีการพื้นฐาน แต่ในความเป็นจริงถึงจะมีความตั้งใจแล้ว การลดปริมาณอาหารก็ยังเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

Read More →